Motum satsar på hållbarhet från start i Skåne

Den 1 april 2021 startar Motum-koncernen hiss- och portverksamhet i Skåne. Det nystartade bolaget Motum Hiss Skåne AB kommer att ha ett starkt hållbarhets- och livscykelfokus från start.

Med utgångspunkt i Malmö kommer Motum Hiss Skåne att erbjuda flexibla och kundanpassade hiss- och portlösningar av högsta kvalitet med öppna system i hela Skåne. I tjänsteutbudet ingår nyinstallation, modernisering samt service och reparationer av hissar och portar.

– Som ett nystartat bolag inom den hållbara hiss- och portkoncernen känns det naturligt att Motum Hiss Skåne tar steget fullt ut gällande hållbarhet redan från start. Hållbara transporter är ett av koncernens fokusområden och Motum Hiss Skåne kommer därför att ha en hög andel eldrivna arbetsfordon framförallt i stadsmiljö, säger Fredrik Eliasson, koncernchef Motum.

– Livscykelperspektivet är en viktig del av Motums hållbarhetsstrategi och vi förespråkar därför ofta att man bygger om sin gamla hiss i stället för att riva ut den och bygga en ny. På så vis kan man spara 50 % på miljön vilket motsvarar lika mycket C02 som det krävs för att producera en personbil, fortsätter Fredrik Eliasson.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Teglgaard, Kommunikationschef Motum
charlotte.teglgaard@motum.se / 072-5012522