Ta del av Motums Hållbarhetsredovisning 2021

Välkommen att ta del av Motum-koncernens Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021. Hållbarhetsredovisningen ger en helhetsbild av vad vi åstadkommit under det gångna året och vilka områden vi kommer att fokusera på under 2022.

Motum har under 2021 fortsatt det strategiska arbetet inom hållbarhet. Som den hållbara hiss- och portkoncernen förespråkar vi alltid modernisering av äldre hissar framför att byta ut dem helt där det är möjligt och vi har under året sett att denna lösning efterfrågas mer och mer av våra kunder. Detta visar tydligt att vi nått ut med vårt budskap och att vi är på rätt väg, säger Fredrik Eliasson, koncernchef Motum.

– Vår position och ställningstagande inom hållbarhet hade inte varit möjligt utan våra engagerade och duktiga medarbetare. Det är tack vare all kompetens inom Motum-koncernen som vi kan leverera hållbara lösningar till våra kunder varje dag, fortsätter Fredrik Eliasson.

Om du har frågor gällande rapporten eller vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete, vänligen kontakta Vendela Dellber, Kommunikationschef, 0722 9972 86 / vendela.dellner@motum.se

Länk till Hållbarhetsredovisningen i blädderbar pdf

Länk till Hållbarhetsredovisningen i utskriftsversion